Loading
Loading

Warunki przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Feedo®


Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Firma MyMedia s.r.o., z siedzibą Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 29015901, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, numer 160111 (dalej tylko „MyMedia“) zobowiązuje się chronić udostępnione dane osobowe.

Prosimy, przeczytaj Zasady przetwarzania danych osobowych w MyMedia, żeby poznać, jakimi regułami kierujemy się przy zapewnianiu poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Aktualizujemy zasady ochrony danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego niekiedy dochodzi do zmian w zasadach. Zalecamy - odwiedzaj tę stronę i upewniaj się, że zawsze posiadasz aktualne informacje o jej zawartości.

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie działania zapobiegające nadużywaniu danych osobowych, które nam powierzasz. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w przypadku, że posiadamy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych

.

Podstawowe pojęcia i informacje


Dane osobowe i podmiot danych

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, której dane dotyczą. Dane osobowe to jakakolwiek informacja, która, przy podjęciu należytego wysiłku, umożliwi identyfikację osoby. W związku z tym danymi osobowymi jest jakakolwiek informacja, która może być do podmiotu przypisana.

Szczególne kategorie danych osobowych - to nowa nomenklatura wrażliwych danych osobowych.


Jakie przepisy prawa regulują przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane głównie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w obszarze przetwarzania danych  osobowych i o swobodnym przemieszczaniu tych danych oraz o dyrektywie 95/46/ES (ogólna regulacja dotycząca danych osobowych), (dalej tylko pod angielskim skrótem “GDPR”). Krajowe przepisy mogą w niektórych, dozwolonych przez GDPR przypadkach, stanowić inaczej. Przepisy te reguluje ustawa Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.


Administrator danych osobowych

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która stanowi cele i narzędzia przetwarzania danych osobowych i jest prymarnie odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Jeżeli w tych zasadach lub w warunkach korzystania z danej usługi nie zostało stwierdzone inaczej, administratorem jest MyMedia.


Edytor danych osobowych

Edytorem jest osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie wytycznych administratora przetwarza dla administratora dane osobowe.


Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko na niezbędny czas i archiwizujemy zgodnie z prawnymi terminami, które nakładają przepisy.


Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy lub innego tytułu prawnego, który umożliwia nam przetwarzanie twoich danych osobowych. Znaczy to, że wprowadziliśmy rygorystyczne zasady wewnętrzne, które monitorują legalność przechowywania danych osobowych i to, że nie przechowujemy ich dłużej, niż pozwala prawo. Po zakończeniu prawnego powodu przechowywania, wymazujemy odpowiednie dane osobowe.


Dane osobowe, które przetwarzamy za twoją zgodą, przechowujemy tylko do spełnienia celu, dla którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie.


Dlaczego i jakie dane osobowe przetwarzamy


Zapewniamy sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego do kilku krajów. Niektóre z twoich danych osobowych są niezbędne w celu doręczenia produktów. Dostępu do innych danych osobowych nie musisz nam udzielać, nie są konieczne do realizacji twojego zamówienia. Jeżeli jednak zdecydujesz się je nam udostępnić, możemy zapewnić ci więcej niż standardową usługę.


Poza wyżej wymienionym przeznaczeniem, inne dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie jeżeli sama/sam, dobrowolnie je udostępnisz.


Doręczenie zamówienia i obsługa klienta

-          Pan/Pani

-          Imię

-          Nazwisko

-          Firma

-          REGON, NIP

-          Adres pocztowy

-          Adres e-mail

-          Numer telefonu

-          Numer konta bankowego

-          Szczegóły zamówienia i historia zamówień

-          Ilość punktów klubowych

-          Wartość przydzielonych kredytów

W tym przypadku pojawia się ustawowy obowiązek archiwizowania powiązanych dokumentów (zamówienia i faktury) jako dokumentów podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.


Wyświetlanie reklam

-         Adres e-mail

-        Adres IP

-          Historia zamówień

-          Informacje o ruchu na naszych stronach internetowych (czas wizyty, miejsce wejścia, odwiedzone strony, wyświetlone linki, aktywność na stronach)

-          Typ urządzenia użytkownika, informacje o rozdzielczości ekranu

-          Przeglądarka


Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie do czasu spełnienia celów, dla których zgoda została udzielona, maksymalnie do 3 lat.


Wysyłanie e-mailów

-          Pan/Pani

-          Imię

-          Nazwisko

-         Adres e-mail

-         Adres IP

-          Historia zamówień

-          Informacje o interakcji z otrzymanymi e-mailami (przeczytanie/nieprzeczytanie, przekierowanie do wymienionych ofert)

-          Informacje o wyświetlonych produktach

-          Dane o produktach pozostawionych w koszyku


Dane osobowe, które przetwarzamy za twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie do czasu spełnienia celów, dla których zgoda została udzielona, maksymalnie do 3 lat.


Proces rekrutacyjny

-          Imię

-          Nazwisko

-          Adres e-mail

-          Adres zamieszkania

-          Numer telefonu

-          Jakiekolwiek inne informacje podane w CV lub liście motywacyjnym


Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, jednak maksymalnie do 3 lat od terminu twojej reakcji.


Kategorie specjalne danych osobowych i przetwarzanie w innych celach

-          Płeć

-          Data urodzenia

-          Imiona i wiek dzieci

-          Tygodnie ciąży

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko do czasu definiowanego w osobistym koncie.


Przekazywanie danych osobowych


Dane osobowe, które otrzymujemy od ciebie, mogą być przetwarzane przez zewnętrznych współpracowników MyMedia oraz dostawców. Chodzi przede wszystkim o przewoźników, bramki płatnicze, IT oraz usługi marketingowe itp. Podmioty, które z nami współpracują, wybieramy starannie na podstawie gwarancji, którymi zabezpieczają techniczną i organizacyjną ochronę danych osobowych, które im przekazujemy. Dane osobowe mogą dla MyMedia przetwarzać jedynie instytucje przetwarzające, wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych.


W tym sensie MyMedia może przekazywać dane osobowe następującym instytucjom przetwarzającym dane osobowe


-          Feedo Sp. z o.o., : REGON 0000498393, ul. Londyńska 24, 03-921 Warszawa, Polska

-          Windeln.de AG, IČ: HRB 218000, USt-IdNr: DE 269223025, Hofmannstraße 51, D-813 79 Monachium, Niemcy

-          Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Republika Czeska

-          DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Republika Czeska

-          DPD Polska Sp. z o.o., REGON:  5260204110, ul. Mineralna 15, 02-274 Wrocław, Polska

-          Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Republika Czeska

-          Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

-          ViT Logistics s.r.o., IČ: 48041297, K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha-Štěrboholy, Republika Czeska

-          Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Republika Czeska

-          JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Republika Czeska

-          ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

-          Twisto payments a.s., IČ: 01615165, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Republika Czeska

-          PayU S.A., REGON: 7792308495, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska

-          MicroMedia s.r.o., IČ: 27437973, Neumannova 1453/28, Zbraslav 156 00 Praha 5, Republika Czeska

-          VIVmail s.r.o. (reseller Silverpop Systems Inc.), IČ: 28445937, Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, Republika Czeska

-          JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Republika Czeska

-          ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

-          RTB House S.A., REGON: 5272694002, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska

-          Ceneo Sp. z o.o., REGON: 7792420393, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska

-          Opineo Sp. z o.o.,REGON: 8971762604, ul. Powstańców Śląckich 2-4, 53-333 Wrocław, Polska

-          Seznam.cz, a.s.,REGON: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Republika Czeska

-          Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

-          Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

-          Avangate BV, VAT no.: NL815605468B01, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, Holandia

-          Crazy Egg Inc, IČ: 7143988373, 16220 Ridgeview Lane, 90638 La Mirada, California, USA

-          Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Republika Czeska

-          Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Republika Czeska

-          FELDSAM s.r.o., IČ: 29060958 – COOLHOUSING s.r.o., IČ: 14893983, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, Republika Czeska

-          Pricewise, s.r.o, IČ: 45403333,  Grösslingova 52, 811 09 Bratislava

-          Taste, a.s., IČ: 06585914, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, Česká republika


W MyMedia dysponujemy znaczną ilością danych osobowych. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, dostępności i realizacji niektórych usług, niektóre dane mogące mieć charakter danych osobowych przekazujemy poza terytorium Polski. Proces ten odbywa się w zgodzie z przepisami prawa i w każdym przypadku zapewniona jest ochrona twoich danych osobowych. Mowa o usługach chmury (miejsce przechowywania danych) dostawców w innych krajach UE i USA.


Cookies


Cookies to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w twoim urządzeniu w momencie, gdy rozpoczniesz korzystanie z tych stron. Służą one do zapamiętania twoich preferencji i działań, które na nich przeprowadziłeś (np. dane logowania, język, wielkość czcionki i inne preferencje wyświetlania). Tych danych w określonym czasie nie musisz ponownie wprowadzać.


Cookies i inne technologie śledzące mogą być na naszych stronach wykorzystywane w różny sposób, np. w celu poprawnego działania strony internetowej, analizy odwiedzin lub w celach reklamowych. Z cookies i innych technologii śledzących korzystamy przede wszystkim po to, by nasze usługi były coraz bardziej efektywne.


Jeśli nie wyrazisz zgody na zapisywanie niektórych cookies, może dojść do ograniczenia funkcjonalności lub możliwości korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.


Twoje prawa


Twoje dane osobowe przetwarzamy transparentnie, prawidłowo i w zgodzie z przepisami prawa. Masz również prawo w każdej chwili zwrócić się do nas, w celu uzyskania informacji o procesie przetwarzania twoich danych osobowych lub w celu skorzystania z poniższych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych, które przetwarza MyMedia.

Prawo do zmiany danych osobowych

Jeśli uważasz, że twoje dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub niepełne, masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o ich aktualizację lub uzupełnienie.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie i prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W każdej chwili możemy zaprzestać przetwarzania twoich danych osobowych. Wystarczy, że cofniesz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Możesz również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. W takim przypadku usuniemy wszystkie twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy przetwarzanie danych osobowych ma związek z obowiązkami wynikającymi z prawa lub z powodu naszych uzasadnionych potrzeb.


Prawo do przeniesienia danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej umowy lub zgody, której nam udzieliłeś, masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tzn. prawo zyskać swoje dane osobowe od MyMedia i przekazać je innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe.


Prawo do zgłoszenia skargi w instytucji nadzorczej

Jeśli uważasz, że przy przetwarzaniu twoich danych osobowych doszło do naruszenia zasad ochrony danych osobowych, masz prawo zgłosić skargę w instytucji nadzorczej (Urząd ochrony danych osobowych).Ajax loader